OUR BRANDS
MAGNOLIAS
WhizdomNews < New & Promotion

โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ดึงดูดลูกค้าชาวฮ่องกง

เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2556 บริษัทแมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงานการตลาดและขายโครงการต่างประเทศ ได้จัดงานเปิดขายโครงการ แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชื้อและนักธุรกิจชาวฮ่องกงเป็นจำนวนมาก โดยสามารถขายได้จำนวน 19ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 335ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายสูงสุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์จากเมืองไทยที่ได้ทำการเปิดขายในฮ่องกง